Systemudvikling: Objektorienteret analyse og design

Iversen, M. H. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål:
  Kan forklare hvorledes systemudvikling er bindeledet mellem den virkelige verden og programmering
  Kan forklare, skabe og anvende aktivitetsdiagrammer
  Kan forklare, skabe og anvende use case modellering
  Kan forklare, skabe og anvende domænemodeller
  Kan forklare, skabe og anvende SSD
  Kan forklare, skabe og anvende operationskontrakter
  Kan forklare, skabe og anvende sekvensdiagrammer
  Kan forklare, skabe og anvende kommunikationsdiagrammer
  Kan forklare, skabe og anvende designklassediagrammer
  Kan forklare og anvende Rational Unified Process

  Undervisnings- og arbejdsformer: Der opereres med korte fremlæggelser suppleret med kortere og længere opgave sessioner. Dette køres hen over dagen. Hvor det er nødvendigt vil det blive supplereret med fællesløsning af nogle opgaver. I løbet af forløbet er der tre sammenhængende forløb hvor man fokuserer på enkelte vigtige områder. Der søges en tæt sammenhæng med programmeringsfaget ved at forklare og demonstrere hvorledes diagrammerne kan blive til kodning.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der er valgt en tæt kobling med programmering da evaluering og erfaring viser at de studerende skal se hvorledes de abstrakte diagrammer kan bruges i praksis for at lære dem.
  Periode1 feb. 2017 → …

  Emneord

  • it