Teamledelse, del af A.P. Møller projekt

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Formål
At den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
• Lede processer og tiltag, der udvikler team samarbejde, effektivitet og præstation
Mål for læringsudbytte:
Viden og forståelse
• Har viden om og forståelse af teorier og metoder om team, teamdannelse og teambaseret organisation
Færdigheder
• Kan anvende teorier og metoder om team, teamdannelse og
teambaseret organisation
• Kan vurdere, udvælge og begrunde relevante teorier og
metoder om teamdannelse og teamudvikling under iagtta-
gelse af egen organisations mål og vilkår
Kompetencer
Tilrettelægge og håndtere teamdannelse og lede aktiviteter
med henblik på teamudvikling og teampræstation under hensyntagen til organisationens mål
Periode23 feb. 202224 maj 2022
Sted for afholdelseStyrket skoleledelse og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Inkluderende læringsfællesskaber