TEMADAG: Kommunikation fremmer forståelsen d. 12. april 2011

Ryhammer, B. (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Temadagene (i alt 3 mhp. at alle ansatte kan deltage) retter fokus på anerkendelse og en positiv feedback-kultur i en travl hverdag med både kollegaer og patienter. Via teori, cases og øvelser vedr. anerkendende kommunikation fokuses på ressourcer, værdier og muligheder i et opgør med mangeltænkning og fokus på problemer og fejl.

  Ankerkendende kommunikation (Cooperrider David (2005). Appreciative Inquiry. Brunswick: Crown) og LØFT (løsningsfoksueret tilgang) (Langslet Gro Johnsrud (2006). Løft i organisationer. Løsningsfokuseret tilgang til organisationsudvikling, ledelsesudvikling og konfliktløsning. Århus: Dansk Psykologisk Forlag) samt feedback (Alrø Helle og Kristiansen Marianne (1998). Supervision som dialogisk læreproces. Aalborg: Aalborg Univsersitetsforlag) er væsentligste omdrejningspunkter.

  Gergens socialkonstruktionistiske tilgang til social læring danner baggrund for temadagenes opbygning (Gergen Kenneth. (2005). Virkeligheder og relationer. Dansk Psykologisk forlag), idet praksisfællesskabet mellem deltagerne bringes i spil i læringssammenhængen via den konkrete forholden sig til cases indhold og løsningsforslag.

  Mål for aftagers udbytte: At øge deltagernes mulighed for at se udvikling og muligheder i en hverdag med stor travlhed og store faglige krav
  at deltagerne får ideer og redskaber til, hvordan den anderkenende tilgang kan anvendes i deres konkrete praksis
  Metodik og arbejdsform: -
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
  Periode12 apr. 201122 sep. 2011
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational