Tidsskrift for danskdidaktisk forskning (Tidsskrift)

Aktivitet: Udgivelse af peer-review og redaktionelt arbejde - typerReviewer/redaktør af publikationsserie

Beskrivelse

Tidsskrift for danskdidaktisk forskning (TfD) er et nyt open access-tidsskrift, der publicerer videnskabelige, fagfællevurderede artikler om danskdidaktisk forskning og øvrig forskning i skolens førstesprogsfag i Norden. I en separat sektion publiceres desuden ph.d.-præsentationer, ”en klassiker genlæst”, ”fagdebatik”, forskningsessays og anmeldelser af aktuelle bøger.

Formålet med tidsskriftet er at tilvejebringe et forum for fagdidaktisk forskning og udvikling af danskfaget i grundskolen og andre uddannelseskontekster. Det kan være artikler, der undersøger danskfagets didaktik, og det kan være artikler, som undersøger og diskuterer emner med relevans for danskdidaktik – samt artikler fra øvrige nordisksprogede L1-fag. Såvel teoretiske som empiriske forskningsartikler er velkomne.
Periode2024 → …
Type af tidsskriftTidsskrift
Grad af anerkendelseInternational