Tovholder og underviser på skræddersyet efter-og videreuddannelsesforløb for stråleterapisygeplejersker med ambulatoriefunktion

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE
Patientologi med fokus på hoved/hals kræftpatienter ID 6548

Modulets fokus: Mødet med sundhedssektoren og oplevelsen af- og reaktioner på sygdom. Modulets indhold blev tilrettelagt således, at det for studerende var muligt at anvende den nye viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kunne bidrage til fortsat udvikling af praksis.

Undervist i følgende:

Tema: Introduktion til modulet
Patientologi begrebet
Forventningsafstemning/studieaktivitet
Forandringsparathed/innovativ kultur

Tema: klinisk beslutningstagen og lederskab
Herunder
Sygeplejefagligt ansvar
Sygeplejeledet ambulatorium

Tema: sundheds og socialpsykologiske perspektiver Mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet
Herunder
Sundheds-og sygdomsopfattelser
Sundhedsadfærd og ulighed i sundhed

Tema: Forskning i sygeplejen
Herunder
Metoder i udvikling og forskning indenfor patientologi
Sundhedsforskning i et humanistisk perspektiv
Litteratursøgning
Læsning af videnskabelige artikler

Øvrige funktioner:
Mødeaktivitet og planlægning af undervisningsforløb i samarbejde med specialkonsulent Judi Bjørling, Introduktion til prøve, vejledning på opgaver, eksamination og kvalitativ evaluering af diplommodul.

Udarbejdelse af guide til praksisbeskrivelse som studiemetode til brug på modulet.

Facilitering af refleksion over klinisk beslutningstagen med KROB-modellen -inddragelse af ny viden fra undervisning til at kvalificere refleksion omkring kliniske beslutninger med afsæt i udfordringer/dilemmaer som beskrevet i praksisbeskrivelse.


Periode10 jan. 201912 apr. 2019
Sted for afholdelseNæstved Sygehus, Danmark

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning