Beskrivelse

To temamøder på KL's dagtilbudskonference 2023.

Trivsel – familiens perspektiv.
Børn i udsatte positioner er lige så forskellige som alle andre børn. Fælles er dog, at professionelle ofte møder både dem og deres forældre med en grad af bekymring og opmærksomhed på, om der er brug for en særlig indsats for at sikre barnets trivsel – og en mistillid, som kan fratage familien lyst og mod til at samarbejde. Familien har værdifuld viden om barnet og skal mødes anerkendende og ligeværdigt, hvis vi skal lykkes med en trivselsindsats i samarbejde med hjemmet. Det er nødvendigt at tænke både i ressourcer, risici og indsatser. Anet[1]te Boye Koch indleder med to fortællinger om at forstå forældre til børn i udsatte positioner. På temamødet deler hun viden fra et forskningsprojekt om styrket familieinddragelse og alternative mødeformer og lægger op til debat og erfaringsudveksling mellem deltagerne.
Anette Boye Koch, docent og forskningsleder, Forskningscenter for pædagogik og dannelse, Via University College
Periode31 maj 2023
Sted for afholdelseKommunernes Landsforening, Danmark
Grad af anerkendelseNational