Turen går til Cochrane

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Workshopdeltagerne skal via turlederens (bibliotekarens) guidning blive bevidste om de 6 trin i en struktureret emnesøgning:
  1.omsætte problem til kernebegreber samt finde synonymer til disse
  2.”oversætte” kernebegreber til databasens termer
  3.binde synonymer sammen med OR
  4.gentage punkt 1 – 3 så alle temaer i problemet er afsøgt
  5.binde temaerne sammen med AND
  6.evaluering af søgeresultatet og dermed også søgestrategien

  Workshopdeltagerne skal via eksperimentering med afsøgning af eget emne motiveres til efterfølgende at søge videre på egen hånd.

  Workshopdeltagerne skal blive fortrolige med centrale funktionaliteter i Cochrane.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Workshoppens omdrejningspunkt er deltagernes selvvalgte emner. Workshoppen bygger på guidet eksperimenteren med databasen Cochrane. For hvert trin i den strukturerede emnesøgning gælder, at turlederen (bibliotekaren) først demonstrer, og deltagerne dernæst selv eksperimenterer i forhold til egen problemstilling. Deltagerne skal dels bevæge sig rundt i lokalet, dels arbejde med mundtlig formidling af eget emne til én anden deltager, dels arbejde med grafisk illustration af eget emne samt arbejde med søgninger i Cochrane via egen PC.

  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Workshoppen skal i modsætning til den eksisterende skemalagte informationssøgningsundervisning favne flere forskellige læringsstile. Workshoppen skal understøtte deltagerens frivillige tilvalg om at forbedre egen informationskompetence.

  Periode2014 → …

  Emneord

  • biblioteker
  • informationssøgning
  • informationskompetence