Tværfaglighed og psykomotorik: Praktik og modul 12 opgave

 • Søbirk, H. H. (Underviser)
 • Lone Brun Rasmussen (Underviser)
 • Mads Folmer Jensen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: * Redegøre for og reflektere over metoder, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde.
  * Redegøre for professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold og kunne forstå og handle i disse.
  * Kritisk vurdere forsknings- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given psykomotorisk problemstilling.
  * Etablere situationer i behandling og undervisning, der støtter klient/deltagere til at udvikle nye handlemuligheder.
  * Demonstrere og redegøre for anvendelse af teori om grupper, gruppens processer og -dynamik.
  * Beherske grundlæggende principper omkring varetagelse af grupper med udgangspunkt i gruppens proces.
  * Demonstrere og redegøre for anvendelse af interviews- og samtaleformer.
  * Iagttage, identificere og beskrive problemstillinger og udviklingsmuligheder og på baggrund heraf argumentere for og selvstændigt planlægge psykomotorisk intervention.
  * Selvstændigt koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere et målrettet, sammenhængende undervisnings- og behandlingsforløb.
  * Indgå i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med klient/deltager samt med mono- og tværfaglige samarbejdsparter.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Praktik, vejledning og supervision. Opgavevejledning, klyngevejledning.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Praktikken giver mulighed for transfer mellem teori og læring på uddannelsen og så det at anvende det i praksis på praktiksted og vise versa. Opgavevejledning og klyngevejledning giver mulighed for fordybelse teoretisk og metodisk i forhold til valgte tema og problemstilling, samt at prøve teori af i praksis.
  Periode2015 → …
  Sted for afholdelseProfessionshøjskolen UCC, Danmark