Tværgående undervisning tema 6 (modul 5): Samarbejdsformer

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Kort om temaet:
  I det tværgående undervisningsforløb med 8 professionsuddannelser arbejdes der med de relationer, som vi indgår i på en arbejdsplads. Relationer mellem medarbejder og borger, medarbejder og ledelse, medarbejder og medarbejder. Relationer og deres organisering. Der arbejdes også med en afdækning af organiseringen af relationerne på forskellige arbejdspladser. Afdækning af det politiske krydspres og diskussioner om etik, forskellige menneskesyn og deres betydning for mødet mellem professioner og i mødet med borgeren.

  Undervisningen tilrettelægges med henblik på, at de studerende:

  - bliver bevidste om deres egne evner og muligheder for at agere i et teamsamarbejde under selvledelse. Fremtidens professionelle skal være klædt på til at tage ledelsesudfordringen op i de faglige miljøer, de agerer i
  - kvalificeres i at kunne agere i dynamiske relationer
  - bliver opmærksomme på de roller, som kan optræde i et team og betydningen af både rollefordeling, kompetencefordeling og kompetencemængden for opgaveløsningen
  - får rum til at reflektere over andre professioners organisering og denne organiserings betydning for relationerne i en organisation
  - får en personlig stillingtagen til etiske dilemmaer i deres professionsudøvelse.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, dialog og gruppeopgaver m/fremlæggelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Variation og udnytte at de studerende kommer fra 8 professionsuddannelser
  Periode2012 → …

  Emneord

  • uddannelse