Tværprofessionelle bachelorprojekter i professionshøjskolesektoren

Ulrich Storgaard Andersen (Deltager), Helle Storm* (Deltager), Anne-Lisbeth Nyvang (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: I november 2013 besluttede rektorforsamlingens uddannelsespolitiske udvalg at undersøge professionshøjskolernes erfaringer med tværprofessionelle bachelorprojekter. Hensigten var at fremme muligheder for denne type bachelorprojekter.
  Mål for aftagers udbytte: Formålet med denne rapport er at sammenfatte hovedtendenserne fra en gennemført spørgeskemaundersøgelse med henblik på at indkredse væsentlige erfaringer og anbefalinger.
  Metodik og arbejdsform: Spørgeskemaundersøgelse
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Den mest hensigtsmæssige måde at kortlægge uddannelsernes praksis.
  Periode1 jun. 201410 sep. 2014
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • evaluering
  • professionsuddannelser