Tværprofessionelt modul Kommunikation

Rahbek, L. (Underviser), Jensen, S. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål
Formål:
At styrke den studerendes kompetence i forhold til kommunikation i relation til socialfagligt arbejdes praksis
Viden
o Viden om kommunikationsteorier og metoder.
o Viden om teorier om kommunikation, konfliktteori og forskellige konfliktløsningsmodeller, herunder forskellige sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation
o Har indsigt i og forståelse for forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder i rela-tion til socialt arbejdes praksis.
Færdigheder
o Tilegne sig viden om og færdigheder i forskellige kommunikationsredskaber.
o Begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier, konfliktløsningsmodeller og handlemuligheder i relation til udvalgte målgrupper.
Kompetencer
o Anvende teori og metode i relation til komplekse praktiske problemstillinger inden for kommunikation og konfliktløsning i relation til socialt arbejdes praksis.
o Igangsætte og støtte kommunikative forandrings- og udviklingsprocesser.
o Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde.
Undervisnings- og arbejdsformer: Der arbejdes ud fra studieaktivitetesmodellen
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Varierede undervisnings- og arbejdsformer
Periode2017 → …