Tværprofessionelt projekt for pædagog- og socialrådgiverstuderende om børnesager

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Redegøre for og reflektere over den myndighed pædagogen repræsenterer i pædagogisk praksis, herunder praksis’ juridiske grundlag i relation til tavshedspligt og underretning

Identificere og fagligt begrunde gennemførelse af tidlig pædagogisk indsats, forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag i pædagogisk praksis

Varetage professionelle samtaler med børn, unge, voksne, pårørende og myndigheder, herunder

Redegøre for og reflektere indhold, virkemidler og dilemmaer

Undervisnings- og arbejdsformer: Underviseroplæg, gruppearbejde, skriftlig opgave, blogindlæg, mundtlig formidling
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Øvelse i professionel kommunikation og tværprofessionelt samarbejde mellem pædagoger og socialrådgivere.
Periode2016 → …

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • omsorgssvigt
  • Børn og unge