Tværprofessionelt samarbejde : Udsatte børn og unge

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med og i tværprofessionelle sammenhænge, hvor målgruppen er udsatte børn og unge.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, øvelser og aktioner
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Praksisnær undervisning, tæt kobling mellem teori og praksis
  Periode2017 → …