Tydelig og Sikker mundtlig kommunikation på Sygehus Thy Mors – en international arbejdsplads.

  • Jette Andreasen (Konsulent)
  • Peter Musaeus (Konsulent)
  • Berit Ryhammer (Konsulent)
  • Tørring, B. (Projektleder)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Kurset rummer emnerne:
•Kommunikation, samarbejde og gensidig forståelse
•Kommunikationsmæssige udfordringer og muligheder på en international arbejdsplads
•Præsentation af nogle overordnede begreber og forståelser omkring Sikker Mundtlig kommunikation og ISBAR modellen – formål, struktur og metoder
•Team - roller, ansvar og kommunikation i samarbejde omkring patientforløb
•Kommunikationsøvelser med fokus på ISBAR modellen
•Debriefing – formål, metoder og muligheder
•Løsningsfokuseret tilgang i forbindelse med kommunikationsmæssige problemstillinger i det tværfaglige samarbejde omkring patientforløb

Vedr. formen:
Det tilstræbes at skabe en balance mellem at bibringe teoretiske perspektiver til at betragte og begribe egen praksis med - og at skabe mulighed for at arbejde med oplevelser, erfaringer og problemstillinger fra egen praksis. Der lægges i forløbet vægt på øvelser og træning i kommunikative færdigheder, ligesom der arbejdes aktivt med kritisk refleksion (Mezirow Jack (1990a). Hvordan kritisk refleksion fører til transformativ læring. I Illeris Knud (red.). Tekster om læring. Roskilde Universitetsforlag.)
Mål for aftagers udbytte: Målet er at deltagerne:
• Sætter fokus på kommunikationens betydning for samarbejdet og en gensidig forståelse
• Får indsigt i og træner anvendelse af Sikker mundtlig kommunikation og ISBAR- kommunikationsredskabet. Får mulighed for sammen at drøfte sikker mundtlig kommunikation om patientbehandling i akutte forløb og ved teamsamarbejde – i et særligt kulturelt og sprogligt perspektiv.
• Præsenteres for og erfare, hvordan Debriefing kan anvendes som metode til kvalitetsudvikling af teamsamarbejde og patientforløb
• Præsenteres for en måde, at arbejde med en løsningsfokuseret tilgang til kommunikationsmæssige problemstillinger i en klinisk tværfaglig praksis

Metodik og arbejdsform: -
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode15 mar. 201128 sep. 2012
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • anerkendelse
  • ISBAR sikker kommunikation
  • praksisfællesskab