Udarbejdelse af mastermodul, UC SYD, UC Lillebælt, SDU

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Mastermodul for ledere og ressourcepersoner i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser:
Hvorfor TværProfessionelt Lederskab?
Inklusionsbestræbelser, ny skolelov og arbejdstidslovgivning stiller i dag store krav til ledere på alle niveauer. Ønsket om et helhedsorienteret uddannelsessystem med smidige overgange nødvendiggør et stærkere samarbejde mellem daginstitutioner, grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Men det nødvendiggør også et forstærket samarbejde med andre involverede aktører som sundhedspleje, PPR, SSP, forvaltning og offentlighed. Kompetence- og kapacitetsudvikling inden for tværprofessionel ledelse kommer derfor på dagsordenen på alle niveauer: Hvordan kan forskellige aktører med forskellige faglige opgaver, forskellig specialistviden og forskellig ekspertkompetence arbejde bedst muligt sammen til gavn for børn og unge?
Gennem TværProfessionel Lederskab videreuddanner man sig gennem arbejdet med et individuelt valgt projekt, der underkastes professionsteoretisk analyse i lyset af den nyeste forskningsbaserede viden – en udvikling der sker gennem sparring med kolleger, undervisere og forskere.
Deltagerprofil
TværProfessionelt Lederskab henvender sig til ledere, mellemledere, herunder team- og projektledere, samt øvrige ressourcepersoner, der ønsker at udvikle samarbejdet omkring undervisning og uddannelse gennem en kombination af teoretisk viden om professioner og professionalisering og praktiske øvelser.

Formål

Formålet med uddannelsesforløbet er, at den studerende arbejder refleksivt, kritisk og teoretisk med tværprofessionelt lederskab, herunder deltager i udviklingsarbejder, der omfatter faglige og kollegiale samarbejder i en konkret kontekst.
Periode4 aug. 2017 → …
Sted for afholdelseSyddansk Universitet, Danmark