Uddannelse og vejledning: Modul 10

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
Den studerende
- har viden om uddannelsessektoren
- har viden om uddannelsespolitik
- har viden om uddannelseslovgivning
- har viden om kommunikations/vejledningsteorier og -metoder
Færdigheder
Den studerende
- kan beskrive og vurdere konsekvenser ved forskellige uddannelsespolitikker
- kan identificere forskellige målgrupper for vejledning
- kan gennemføre individuelle, gruppevise og kollektive vejledningsaktiviteter
- kan formidle vejledning mundtligt og skriftligt til forskellige målgrupper
- kan analyser og reflektere over vejledningsteorier
Kompetencer
Den studerende
- kan udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsforløb
- kan håndtere etiske problemstillinger i vejledningen
- kan handle inden for relevant lovgivning på vejledningsområdet
- kan identificere, analysere, reflektere og handle i forhold til forskellige vejledningsproblematikker
Undervisnings- og arbejdsformer: Veksling mellem faglig oplæg, case arbejde, kommunikations- og vejledningsmetodisk træning, studiegruppe øvelser, opgaver, observationspraktik, interview, blended learning, m.m.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieaktivitetsmodellen for Professionshøjskoler i Danmark
Periode2015