Uddannelses- og forskningsministeriet (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg/råd

Beskrivelse

Kontaktudvalget for akademiuddannelser

Formålsbeskrivelse fra Bekendtgørelse om akademiuddannelser:

§ 19. De udbydende uddannelsesinstitutioner nedsætter som led i samarbejdet et fællesudvalg for hvert fagområde, der varetager fælles og generelle spørgsmål inden for fagområdet. Hvis fagområdet indeholder mange delområder, kan der nedsættes underudvalg. Fællesudvalgene inddrager aftagere og centrale interessenter i det løbende arbejde.

Stk. 2. Et enigt fællesudvalg har komptence til at indstille nye uddannelsesretninger og moduler til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Stk. 3. Fællesudvalgene nedsætter et kontaktudvalg for akademiuddannelser, som varetager kontakten til styrelsen.
Periode1 mar. 2016 → …
Sted for afholdelseUddannelses- og forskningsministeriet, Danmark
Grad af anerkendelseNational