Udeliv, krop og bevægelse: - Slagelse

Hemmingsen, M. W. (Underviser), Henrik Worsøe (Vejleder), Petersen, J. H. (Underviser), Lasse Thomas Edlev (Underviser), Morten Knudsen (Vejleder), Tine Nord Raahauge (Underviser), Sisse Sørensen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende

 Har viden om og erfaring med uderummets

muligheder for oplevelser, læring og bevægelse.

 Kan begrunde og anvende varierede aktivitets- og

arbejdsformer i forskellige udendørs rum og miljøer.

 Kan påtage sig ansvar for undervisningsforløb og

arrangementer inden for friluftsliv og udemotion.

 Kan udvikle aktiviteter inden for friluftsliv og

udemotion med forskellige målgrupper

medudgangspunkt i teorier om kropslig læring,

træning, udvikling, og identitet.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformer:
Forskellige workshops og eksklusioner med forskellige temaer; udeliv, natur, bevægelse, afprøvninger, fremlæggelser, sparringsgrupper, studiegrupper

INDHOLD:
Uderummet som legeplads og motionsrum.

 Uderummet som læringsmiljø.

 Betydningen af bevægelse, leg og idræt i forhold til

udvikling, fysiske ressourcer identitet og socialisering hos

forskellige målgrupper.

 Didaktik og pædagogik i uderummet.

 Praktisk arbejde med uderumspædagogik.

 Natursyn og naturforvaltning – set fra børnehøjde

 Science og naturvidenskab – bæredygtig natur

 Introduktion til projektudvikling og -ledelse af

uderumsaktiviteter

 Brug af IPADs og andre teknologier til dokumentation og

formidling af børns læreprocesser.


Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Give de studerende erfaringer med udeliv og natur.
Skabe rum for refleksion og sparring med medstuderende.
Periode2017 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner