Udvikling af evalueringskapacitet i studievejledningen i University College Lillebælt 2011-12

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: 2011 gennemførte University College for første gange en koordineret og systematisk evaluering af studievejlederfunktionen. En evalueringsgruppe, der er sammensat på tværs af studievejledninger og udviklingsenheden i UCL, har forberedt, organiseret og gennemført evalueringen på et overordnet plan. Ved de lokale studievejledninger er der sket en justering af de udarbejdede redskaber med henblik på at tilpasse evalueringsmetoden til den lokale studievejledningspraksis. Derudover har de lokale studievejledere haft et stort ansvar i forhold til at informere og motivere de studerende og undervisere/ kliniske vejledere samt at sikre, at justering og udvikling af nye og eksisterende indsatser bliver drøftet med den lokale ledelse.
De udarbejdede evalueringsredskaber samt en opsamlende rapport kan findes som dokumenter her på siden og kan frit benyttes som inspiration til lignende evalueringsarbejde.
Mål for aftagers udbytte: De lokale studievejledninger evaluerer synlighed og tilgængelighed i studievejledningen, da disse forhold er altafgørende for at studievejlederfunktionen skal kunne leve op til målet om, at den studerende får den vejledning, vedkommende har brug for, hvor og når den studerende har brug for det.
Metodik og arbejdsform: Metodik: Virkningsevaluering
Arbejdsform: Opbygning af evalueringskapacitet i studievejledningen i UCL v. udarbejdelse af indsatsteori, spørgeskemaer til studerende og undervisere samt semistruktureret interviewguide til fokusgruppeinterview til brug for de lokale studievejledninger.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Opbygning af en intern evalueringskapacitet i UCL skal sikre en systematisk og ensartet evaluering af de 13 lokale studievejledninger i UCL. Arbejdet er blevet grebet an ved at evalueringsgruppen har udviklet konkrete redskaber, som de lokale studievejledninger kunne anvende til evaluering af egen praksis. Derudover udarbejdede evalueringsgruppen en trin-for-trin guide, der guider de lokale studievejledere gennem evalueringsforløbet. Tanken er, at evalueringsarbejdet skal være enkelt at gå til – også selvom man ikke tidligere har erfaringer med at evaluere. Virkningsevaluering er valgt pga. det tydelige fokus på sammenhænge mellem iværksatte indsatser og forventede resultater.
Periode1 sep. 201130 apr. 2012
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • kvalitetssikring
  • evaluering
  • evalueringsdesign
  • studievejledning