Udvikling af SDG værktøjer til SMV'er

  • Anders Holm (Arrangør)
  • Sabra, J. B. (Deltager)
  • Anne-Louise Sandby-Møller (Deltager)
  • Lotte Burchardt (Deltager)
  • Cecilie Mainz Thorsen (Deltager)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerWorkshop

Beskrivelse

Formål: Det er intentionen at udvikle en række FN17 procesværktøjer til SMV’er under 50 ansatte, som kan hjælpe dem til at gentænke deres virksomheds grundlag ud fra en bæredygtighedsdagsorden og med fokus på (produktions)medarbejdernes inddragelse. Værktøjerne og deres implementering skal udvikles som et projekt, som der kan søges midler til fra eksterne fonde.
Workshoppen skal hjælpe os til at kvalificere og blive så konkrete som muligt på de værktøjer, der skal udvikles og implementeres i løbet af projektet. Værktøjerne bliver omdrejningspunktet for den ansøgning til bl.a. Industriens Fond som FN 17 Business Center med partnere vil søge om midler til. Procesværktøjerne skal have fokus på de mål, som er mest relevante for små SMV’ere og være sådan udformet, at værktøjerne virker inddragende og motiverende på alle virksomhedens ansatte og med et særlig fokus på at få medarbejderne i produktionen med. Værktøjerne skal være fokuseret på at inspirere til at se forretningsudvikling og bæredygtig i sammenhæng, og det er grundtanken, at virksomheden selv kan håndtere arbejdet med at vælge og implementere de relevante mål gennem værktøjerne - evt. med minimal hjælp fra det lokale erhvervsråd, DI og andre der er sat i verden med samme opgave.
Samtidig med værktøjerne skal der udvikles et måleværktøj, således at virksomheden kan følge op på fremdriften af de planer og ideer, som ovenstående proces er resultatet af.
Der er foreløbig den grundlæggende antagelse at funktionel animation kan bidrage til at gøre ovenstående processer let tilgængelige og inddragende. Derfor deltager der repræsentanter fra animationsmiljøet, der både kan give indspark, men også udforme opgaven, så der kan hjemtages et tilbud til udarbejdelsen af værktøjerne, som så kan indgå i selve ansøgningen. Koblingen mellem viden om funktionel animation, praktikeres erfaring med at introducere verdensmålene til virksomhederne og et godt teoretisk og datamæssigt grundlag udgør grundlaget for drøftelserne i workshoppen.
Workshoppen er inddelt i tre temaforløb:
1. Udvikling af et mere enkelt visuelt baseret valuescan værktøj, som tager udgangspunkt i DI’s værktøj til den indledende fase, hvor virksomheder skal afveje verdensmålene i forhold virksomheden. Det er ikke sikkert at valuescan værktøjet nødvendigvis skal bestå i sin nuværende form, men måske mere være grundlaget for den nye fortælling, der skal gøre det hurtigt og overskueligt at komme frem til det væsentligste for virksomheden samtidig med, at virksomhedens forretningsgrundlag også ses i nyt bæredygtighedsperspektiv.
2. Udvælgelse af de relevante verdensmål, som virksomhederne skal fokusere på at arbejde videre med. Her kan både DEF’s, DI’s og FN17 Business Centers hidtidige erfaringer, Danias undersøgelse af virksomheders brug af verdensmålene samt en del undersøgelser udgøre grundlaget for workshoppens drøftelse af, hvilke verdensmål der er mest relevante at fokusere på. De mest relevante mål vil indgå i ansøgningen med henblik på at blive animeret for at gøre dem kommunikativt forståelige, inddragende og motiverende at arbejde med.
3. Udviklingen af måleværktøj. Det har stor betydning for at kunne fastholde processen med at arbejde med koblingen mellem forretningsgrundlag og verdensmål, at der er synlighed og mulighed for at følge fremdriften af virksomhedens bestræbelser. Synligheden kan både være konkrete reduktioner af udledninger/øget bevidsthed om indkøb som udtryk for bæredygtig, men også nye perspektivrige produkter og services som forhåbentlig er det vigtigste udbytte af arbejdet med verdensmålene.
Hvert tema starter med en indføring i emnet, hvorefter der drøftes frit i ca. en time, startende med en bordet rundt. Der tages referat af udsagnene fra deltagerne, men der skal ikke nødvendigvis drages konklusioner på vegne af alle deltagerne efter hvert tema eller ved dagens afslutning.

Deltagere:
DI (Anne-Louise Sandby-Møller og Erik Johnson)
DEF: Jakob Rothborg og konsulenter fra 2 e-råd med praktisk erfaring med SDG arbejdet
FN17 Business center (Rikke T og Anders H.) samt Katrine m.fl. som dagens referenter.
Animationsvirksomhed/funktionel animation (Morten Thorning og TAW(Jakob Sabra)), virksomhed med indledende erfaring i at arbejde med SDG
Virksomhedsrepræsentant (ej fundet)
Dania – Undersøgelse af SMVs brug af FN17 verdensmål, Lotte Burchardt
Pædagogisk kompetence (Dækket af TAW og Dania).
Periode1 dec. 2022
BegivenhedstypeWorkshop
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • organisationsudvikling
  • animation