Udvikling af Tværprofessionelt forløb i sundhedsuddannelserne - 2016 studieordning, 2. semester. Undervisning på forløbet

Grethe Egmont Nielsen (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Tværprofessionel projektgruppe udarbejdet en beskrivelse af et 1 uges tværprofessionelt forløb i 2. semester. Studerende har været med til at udvikle ideer til forløbet i deres IPT forløb i 3. semester.
Alle sundhedsuddannelserne i UCL deltager i forløbet (ca. 280 studerende).
' TværSund' forløbet består af to dele.
1.Monofaglige workshop, hvor den enkelte professioner formidler professionens kernefaglighed til de øvrige sundhedsstuderende i UCL. Workshop afvikles i de enkelte uddannelsers professionslaboratorier.
2. Undervisning om patientsikkerhed og tværprofessionelt samarbejde. Undervisningen inddrages i et tværprofessionelt gruppe arbejde. Gruppearbejdet tager afsæt i cases og fokuserer på patiens vej gennem sundhedssystemet, professionernes ydelser og samarbejde i forløbet. De studerende opsøger viden i relation til de enkelte cases, viden om sundhedssystemets opbygning, sam professionelle indsatser og tværprofessionelt samarbejde.
Hver gruppe udarbejdet et spil, som giver spillerne forskellige beslutningsmuligheder for patientens forløb igennem sundhedssystemet. Alle grupper spiller hinandens spil og vurderer dem ud fra fastlagte kriterier. På denne måde får alle studerende indblik i forskellige mulige patientforløb.
Periode15 aug. 201730 jun. 2018