Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever

Ana Luisa Wang (Projektleder), Trine Skov Jensen (Konsulent), Jesper Stage Petersen (Konsulent), Kirsten Schiøtt Hansen (Projektleder), Nedja Kvisgaard (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Teori om undervisningsdifferentiering og didaktiske overvejelser i forhold til formål, mål, indhold, metoder, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever i et inkluderende didaktisk perspektiv.
  Teorier og praksisviden i forhold til særligt dygtige og talentfulde elever.
  Udviklingstiltag som rum for koordinerede udviklingsindsatser på egen skole/i egen kommune.
  Vejledningsteori og tilgange til dialog omkring udvikling af undervisningstiltag for denne målgruppe.
  Mål for aftagers udbytte: Den studerende
   har indsigt i tilgange til identifikation af målgruppen, særligt dygtige og talentfulde elever herunder begrebsafklare og reflektere over definition af målgruppen, samt formidle viden herom
   kan anvende viden om undervisningsdifferentiering og træffe begrundede valg i forhold til at målsætte, planlægge, udvikle og evaluere en undervisning, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever
   kan medvirke til at koordinere indsatser på organisatorisk plan med henblik på tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning af elever med særlige forudsætninger
   kan indgå i dialog med kolleger om udvikling af undervisning, der tilgodeser denne elevgruppe
  Metodik og arbejdsform: Undervisning, vejledning og gruppearbejde med udgangspunkt den studerendes praksis.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
  Periode24 aug. 201511 dec. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational