Ulighed i sundhed

  • Ulla Pedersen (Deltager)
  • Lone Oest Olesen (Deltager)

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Et projekt, der skal medvirke til at forebygge social ulighed i det
behandlende sundhedsvæsen for personer med type 2 diabetes. Projektet modtog 1,4 million kroner fra Sundhedsministeriets satspuljemidler og udviklede og afprøvede over en to-årig periode udvalgte sundhedspædagogiske
værktøjer og principper, der særligt egner sig til patientuddannelse af sårbare personer med diabetes.
Mål for aftagers udbytte: Forventede effekt af projektet: At de sundhedsprofessionelle oplever, at de rustes bedre i samarbejdet med enkeltpersoner eller grupper af personer, der deltager i patientuddannelse.
Metodik og arbejdsform: Kursusforløb i sundhedspædagogik
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Uddannelse af frontpersonale
Periode1 sep. 20131 nov. 2014
Arbejd forDiabetesforeningen, Danmark
Grad af anerkendelseNational