Undersøgelse af pædagogisk praksis

Hemmingsen, M. W. (Underviser), Hans Månsson (Underviser), Thomas Røpke Christensen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
• have viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvantitative og kvalitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis
• kunne identificere og reflektere over metodiske problemstillinger, der knytter sig til undersøgelser af pædagogisk praksis

Færdigheder
• kunne begrunde metodevalg i relation til undersøgelse af pædagogisk praksis

I undervisningsplanen herunder kan du læse, hvilke læringsaktiviteter der er tilrettelagt i de enkelte uger. Der er taget udgangspunkt i en række tematikker og læringsmål fra modulbeskrivelsen.

Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, gruppearbejde, egne undersøgelser, udarbejdelse af undersøgelsesdesign
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Få erfaringer med forskellige undersøgelsesmetoder, lave et undersøgelsesdesign,
Periode2017 → …

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode