Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser: Metoder og principper for behandling af smerte og dysfunktioner i bevægeapparatet

Lotte Petersen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: 1.Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning.
2.Identificere akutte vævsskader i det muskeloskeletale system herunder anvendelse af billeddiagnostik.
3.Redegøre for vævsreaktioner i forbindelse med overbelastning (overload/overuse) af væv
4.Redegøre for neurofysiologiske mekanismer i forbindelse med akut smerte
5.Redegøre for principper for forebyggelse af akutte skader
6.Redegøre for biomekaniske og fysiologiske forandringer ved udvalgte ryglidelser
7.Planlægge, demonstrere og justere, samt evaluere anvendelse af elektrisk - og fysisk stimulation til smertedæmpning og påvirkning af vævsheling
8.Planlægge, demonstrere og justere og evaluere træningsforløb rettet mod forebyggelse af skader, reduktion af gentagelse af skader samt opheling af skader.
9.Planlægge, udføre, justere og evaluere anvendelse af udvalgte manuelle teknikker og træningsprincipper til smertedæmpning, vævsheling og påvirkning af bevægelighed.
10.Demonstrere og redegøre for behandling til akutte skader.
Undervisnings- og arbejdsformer: Læringsaktiviteterne omfatter teoretiske oplæg og diskussioner samt gruppearbejde.
Desuden arbejdes med praktisk undervisning i relation fysioterapeutiske metoder indeholdende manuel behandling, træning og bevægelse samt brug af el-terapeutisk udstyr.

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Særligt fokus på praktisk arbejde i forhold til udvikling af manuelle færdigheder samt udførsel af øvelser med vævsspecifik påvirkning.
Periode2012 → …