Undervisning og læring: Obligatorisk modul 1 på Diplom i erhvevspædagogik

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
• håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange og kunne reflektere over deres betydning for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt
• påtage sig ansvar for at udvikle erhvervspædagogisk virksomhed i forhold til deltagernes læreprocesser
• indgå i dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om undervisning og læring.
For at opnå disse kompetencer skal den studerende

Viden
• have indsigt i og teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i det erhvervspædagogiske praksisfelt
• kunne reflektere over unges og voksnes læreprocesser i det erhvervspædagogiske praksisfelt
• have viden om relationer og kommunikationens betydning for læring

Færdigheder
• kunne observere, analysere og evaluere egen og andres undervisning og vurdere valg af læringsaktiviteter
• kunne tilrettelægge tværfaglige, helhedsorienterede, differentierede læreprocesser inden for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt
• kunne indgå i samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om læringsaktiviteter

Undervisnings- og arbejdsformer: Varierende arbejdsformer med inspiration i Studieaktivitetsmodellen.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Studieaktivitetsmodellen lægger op til stor varians i læringsaktiviteter.
Periode2017 → …