Undervisning, vejledning og eksamination på Pædagogiske diplommoduler

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

- Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
- Skriftsprogsundervisning for voksne (FVU)
- Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
- Læsevejledning i ungdomsuddannelserne
- Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. - 3. kl.
- Skriftsprogsudvikling 4. - 10. kl.
- Skriftsprogsvanskeligheder 0. - 10. kl.
- Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
Periodejan. 2018dec. 2018
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning