Undervisningsdifferentiering: at tage udgangspunkt i kursisternes forskellige sproglige behov og mål - et fortsætterkursus

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Problem:
Hvordan arbejder man konkret og mere overordnet didaktisk med undervisning af hold med stor niveaumæssig spredning?

Udgangspunkt:
Sproglærerens hverdag er blevet mere kompleks og foranderlig. De fleste sprogskoler arbejder med løbende optag af kursister på holdene, skriftende praktikperioder, blandet kursistsammensætning på holdene, samt behov for at veksle mellem analoge og digitale arbejdsformer. Opretholdelsen af kvalitet af Danskuddannelserne i nuværende rammer stiller krav til lærernes kompetencer i at undervisningsdifferentiere, at inddrage IT i undervisningen, samt udvikle undervisningsforløb som tager udgangspunkt i kursisternes dansksproglige forudsætninger og konkrete sprogbehov, og med henblik på kursisternes beskæftigelse. Vi arbejder med konkrete redskaber til differentiering i sprogundervisningen, på baggrund af tidssvarende forskning på området.

Fokuspunkter:
- Hvad er undervisningsdifferentiering?
- Hvorfor undervisningsdifferentiere?
- Hvordan undervisningsdifferentiere?
Periode1 sep. 2021
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • stilladsering