Undervisningskompetencer

Nielsen, C. H. (Underviser), Hansen, A. M. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Undervisningen tager afsæt i deltagernes forskellige praksiserfaringer med undervisning af unge under 30 år med fokus på egen lærerrolle i et udviklingsperspektiv. Undervisningen baseres på pædagogisk didaktisk teori og forskningsbaseret viden om unge i krydspresset mellem en præstations- og mestringsorienteret uddannelseskultur, der gør deltagerne i stand til at overveje deres praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, samt reflektere over sammenhænge mellem undervisningspraksis og målgruppens deltagerforudsætninger.

Kurset kombinerer oplæg og dialog med konkrete øvelser, blandt andet små undervisningssekvenser, hvor deltagerne får lejlighed til at reflektere over didaktiske problemstil-linger i relation til undervisningspraksis og gennem feedback få blik for nye veje at gå.
Periode5 nov. 2018
Sted for afholdelseHolbæk Kommune, Danmark