Unge pårørende til forældre med demens - deres oplevelser af støtten fra det offentlige system

Nielsen, M. L. (Oplægsholder), Gregersen, R. (Medlem), Jensen, S. B. (Medlem)

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

TITEL: Unge pårørende til forældre med demens – deres oplevelser af støtten fra det offentlige systemFOREDRAGSHOLDER: Marianne Lyngmose Nielsen, Lektor, forskningsassistent Demensprogrammet, VIAUniversity College, MALN@via.dkFORFATTER(E) ELLER DELTAGERE I UDVIKLINGSPROJEKTET: Marianne Lyngmose Nielsen, Stina Bjørnskovog Rikke GregersenPROJEKTETS FORMÅL: Formålet er at undersøge, hvordan 18-30-årige unge pårørende til en forælder meddemens oplever støtten fra det offentlige system.BAGGRUND FOR PROJEKTET: Resultater fra VIA University College har vist, at unge pårørende påtager siget stort ansvar og mange opgaver i forbindelse med deres forælders demenssygdom (Bjørnskov, Lyngmose& Gregersen, in prep). Forælderens sygdom påvirker den unges hverdag i en sådan grad, at han/huntrækker sig fra sociale sammenhænge, studerer og arbejder på nedsat tid samt udsætter egne behov. Hidtilhar indsatsen for at støtte disse unge været sparsom, og indsatsen har primært bygget på erfaringsbaseretviden. Der mangler således viden om de unges behov og oplevelser af de eksisterende støttemuligheder.METODE: Fra maj 2018 til februar 2019 blev en interviewundersøgelse gennemført blandt unge pårørende ialderen 18 til 30 år. Interviewdeltagerne blev rekrutteret gennem Alzheimerforeningen, professionelleomsorgspersoner og sociale medier. Der gennemførtes 11 semistrukturerede interviews med 7 kvinder og4 mænd gennem anvendelsen af en tematiseret interviewguide, og data blev efterfølgende analyseret efterKirsti Malteruds Systematisk Tekstkondensering. Undersøgelsen er en del af en kombineret interview- ogspørgeskemaundersøgelse. Resultater fra begge undersøgelser om de unge pårørendes hverdagsliv ogtrivsel blev præsenteret på DemensDagene i 2019.RESULTATER / KONKLUSION: Foreløbige resultater peger på, at det kan være svært for de unge selv atskulle opsøge hjælp, dels fordi de mangler overskud, og dels fordi nogle oplever, at hjælpen ikke er lettilgængelig. Herudover finder de unge det svært at navigere i det offentlige system, når de skal hjælpederes forælder, og flere peger på, at de i stort omfang savner hjælp hertil. De unge, der benytter sig afpårørendegruppe, finder stor støtte i at snakke med ligesindede. Overordnet set peger resultaterne på, atde unge er sårbare og oversete, og kommunerne kan med fordel tilrettelægge målrettet og opsøgendestøtte.SAMARBEJDSPARTNERE OG EVT. BEVILLINGSGIVERE: Alzheimerforeningen takkes for bidrag tilrekruttering af de unge En særlig tak til ergoterapeutstuderende for deres bidrag til dataindsamling
Periode10 maj 202131 maj 2021
BegivenhedstitelDemensDagene 2021: Sundhed og livskvalitet
BegivenhedstypeKonference
PlaceringKøbenhavn, Danmark
Grad af anerkendelseNational