Værksted-Natur-Teknik (VNT): Fordybelsesperiode

Rold, M. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At kvalificere til pædagogisk arbejde med andre udtryksformer/med naturen, den kulturskabte fysiske verden og brugerens kompetence til at udtrykke sig.
Undervisnings- og arbejdsformer: Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, værkstedsarbejde og feltstudier, der både baserer sig på teoribearbejdelse og praktiske eksperimenter. Desuden er en del af undervisningen tilrettelagt som virtuelundervisning, hvor det kræves, at man som studerende kan arbejde selvstændigt, uden nævneværdig lærerstøtte. Der henvises i øvrigt til studieaktivitetsmodellen.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Der henvises til fagets kompetencemål samt videns- og færdighedsmål.
Periode2014 → …
Sted for afholdelseHolbæk Museum, Danmark