Valgfag: Ultralydsscanning, MTT, Løbestilsanalyse og redcord

  • Lars Henrik Larsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Ved afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal kunne:

Redegøre for særlig viden i relation til ultralydsscanning, bevægeanalyse rettet mod løb og kast, postural kontrol og balance, MTT og slyngeterapi
Gøre brug af særlige faglige færdigheder rettet mod at
- Identificere og evt. diagnosticere relevante strukturer i forbindelse med anvendelse af ultralydsscanning
- Afdække bevægelsesstrategier, samt analysere graden af mobilitet, stabilitet og alignment i relation til stillinger og bevægelser. Herunder identificere uhensigtsmæssige bevægelsesstrategier og mønstre i relation til løb, kast og postural kontrol og balance.
- Udvælge, instruere i og justere hensigtsmæssige øvelser med udgangspunkt i MTT og slyngesystemet RedCord.
Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et område med faglig relevans indenfor valgfagets tema.
Med udgangspunkt i valgfagets tema, indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv.

Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning
Gruppearbejde
Workshop-baserede sessioner i bevægelaboratoriet
Case-arbejde med diagnosticering, testning og afprøvning af undersøgelsesredskaber, måle-behandlingsmetoder med udgangspunkt i medier
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Understøtter videns- og kompetenceudvikling
Periode20142015