Velfærdsinnovation - aktivt medborgerskab og innovation i den offentlige sektor

Müller, M. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Læringsmålet for faget er, at den studerende kan:
  - demonstrere viden om fagets emner, således at de er i stand til at beskrive og redegøre for centrale og relevante formål, aktører, samspil, problematikker og dilemmaer indenfor et givent offentligt innovations-/ forandringsprojekt.
  - demonstrere færdigheder, således at de er i stand til at anvende fagets teorier og perspektiver til at analysere et praksisnært eksempel på innovative løsninger eller projekter i den offentlige sektor samt sammenligne, diskutere og kritisere de forskelige teoretiske vinkler.
  - demonstrere kompetencer, således at de er i stand til at reflektere over og vurdere teoriernes anvendelsespotentiale i konkrete og praksisnære sammenhænge samt udvikle innovative løsningsforslag i konkrete projekter.
  Undervisnings- og arbejdsformer: Forskningsbaseret, dialogbaseret og case-baseret undervisning med gruppe-arbejde, peer-to-peer-feedback samt ansvar for egen læring
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Faget og pensum bygger på mit ph.d.emne og på cases herfra. Udgansgpunktet er praksisnære læringsobjekter med inspiration fra egen forskning.
  Periode2016 → …
  Sted for afholdelseSyddansk Universitet, Danmark