Vf4: Robotteknologi: AU Automation og drift

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Viden
- Beskrive forskellen på 3, 5, 6 akset industrirobotter, samt flexpicker typen.
- Redegøre for de kræfter, der har indflydelse på vores robot under flytning af emner.
- Redegøre for de forskellige bevægemønstre, og hvad der er mest optimalt til den enkelte opgave.

Færdighed
- Beregne masse acceleration til dimensionering af robotstørrelse.
- Udføre simpel robotprogrammering efter teach metoden.
- Kan simulere robotbevægelser i software.
- Kan definere forskellige ønskelige bevægelsesmønstre for en 5 eller 6 akset robotarm.

Kompetencer
- Rådgive om valg af robottype til en givet opgave.
- Kan udvikle mindre robotprogrammer - efter en kort introduktion til konkrete robotarms fabrikat.
Undervisnings- og arbejdsformer: Hjemmearbejde med opgaver, forelæsning og debat, kort projekt.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Kurset er et AU kursus der ligger op til meget hjemmearbejde og meget praktisk undervisningsform.
Periode2016 → …

Emneord

  • robotteknologi