Vi udvikler velfærd samme lokalt: 10 ugers tværprofessionelt Modul

Helle Flindt (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: -aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentitet
  - Professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge
  - juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer
  - arbejde helhedsorienteret på baggrund af praksis, udviklings- og forskningsbaseret viden
  -Identificere og kritisk vurdere en relevant tværprofessionel problemstilling samt planlægge og koordinere indsatser eller forløb i forhold hertil
  - kommunikere målrettet og reflekteret i tværprofessionelle sammenhænge, og i relationer med borgere/brugere/patienter
  -planlægge og koordinere forløb/indsatser på tværs af professioner og sektorer
  - Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anderkendelse af egen og andres professionsansvar
  - reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde

  Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsninger, dialog undervisning, intensivt gruppearbejde, vejledning og øvelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Styrkels af det tværprofessionelle samarbejde og selvstændigt samarbejde med lokal samfund
  Periode2016 → …

  Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • samskabelse