Videnskabsteori: Obligatorisk modul fra Den Sociale Diplomuddannelse

  • Joan Mathiasen (Underviser)
  • Lysen, N. (Underviser)
  • Mads Hjort Nielsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At den studerende:
• bliver i stand til at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i socialt arbejdes praksis
• opnår forståelse for sociale og samfundsmæssige forhold, der påvirker udviklingen af socialt arbejdes praksis
• får kendskab til og forståelse for professionsrelevant forskning
• kan reflektere over videnskabsidealer i en professionskontekst, samt magt og etik i relation til socialt arbejde.
Undervisnings- og arbejdsformer: Blended learning. 4 dages fælles undervisning og 2 dage med netbaseret undervisning i form at underviser oplæg og fælles drøftelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Modulet lægger op til både fordybelse og dialog. Formen støtter op om begge dele. Derudover kommer de studerende fra mange områder af regionen således at det giver mening for dem at mindske antallet af mødegange
Periode2015 → …