Videnskabsteori og metode

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Målet er, at de studerende:

  - Kender til grundtrækkene i de vigtigste videnskabsteoretiske tilgange og forstår,
  at ledelsesmæssige problemstillinger kan behandles ud fra forskellige tilgange.
  - Er i stand til at til at relatere ledelsesmæssige problemstillinger til
  videnskabsteoretiske tilgange.
  - Får indsigt i principper for planlægning og gennemførelse af undersøgelser.
  - Forstår hvordan valget af metode har betydning for det resultat, man kommer
  frem til i en analyse.
  - Er i stand til at disponere rapporter og skriftlige opgaver.
  Undervisnings- og arbejdsformer: I undervisningen benytter jeg oplæg, refleksionsøvelser, debat/diskussion samt case-arbejde.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Jeg prioriterer en vekselvirkning mellem undervisnings- og arbejdsformer, idet de hver især er velegnet til forskellige ting:
  - Oplæg er primært egnet til at præsentere ny viden, fx. ord, begreber og modeller.
  - Reflesksionsøvelser anvendes for at give de studerende mulighed for at forholde
  sig til et emne, fx. at formulere noget med egne ord, eller at tænke over/drøfte,
  hvordan viden bringes i spil i praksis.
  - Debat/diskussion anvendes for at perspektivere og nuancere et emne i relation
  til fx. betydning, anvendelighed, relevans m.m.
  - Case-arbejde anvendes til konkret at bringe ny viden, færdigheder og
  kompetencer i spil i forhold til en konstrueret (men praksisnær)
  arbejdspladssituation
  Periode2017 → …