Videnskabsteori og metode: At blive klogere på verden

Jonas Sprogøe (Underviser), Schlüntz, D. A. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: At introduceret til begreberne videnskab, paradigmer og videnskabsteori og metode, og sammenhængen imellem disse
  At introduceret til forskellige forskerroller og ”huskepunkter”, når du skal lave undersøgelser
  Undervisnings- og arbejdsformer: Teoretiske oplæg og praktiske øvelser
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformerne understøtter de studerendes refleksions- og læreprocesser gennem en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og omsættelsen af disse i praksis.
  Periode2013 → …