Videnskabsteori- og metode: kvalitativ del

Siiger, C. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Viden om og forståelse for:
  -centrale videnskabsteoretiske positioner (positivisme, fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme), samt menneskesyn og etik
  -begreber indenfor kvalitativ metode

  Færdighed i:
  -at anvende og vurdere eksisterende undersøgelser og forskningsresultater i relation til den valgte studieretning
  -at planlægge, generere og bearbejde empiri i relation til den valgte studieretning
  -at udarbejde og begrunde metodeafsnit i forbindelse med opgaveskrivning

  Kompetence til:
  -at håndtere enkle kvalitative undersøgelser i relation til den valgte studieretning

  Undervisnings- og arbejdsformer: Holdundervisning, øvelser, dialog, gruppearbejde, tekst analyse, eksempler fra undervisers egen forskning, vejledning, mundtlige oplæg ved studerende, arbejde med modulopgave.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Variation fremmer læring
  Aktivering af de studerende 'Øvelse gør mester'
  Periode2013 → …