Virtuel Kommune/Modul 6 i Praksis

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Den studerende skal kunne demonstrere følgende kompetencemål:
Den studerende kan:
- kan bidrage til udvikling af styringsredskaber
- kan medvirke til at facilitere forandringsprocesser og innovationsprocesser
- kan selvstændigt fremsætte løsningsforslag på identificerede behov for udvikling og ressourceoptimering
- kan arbejde innovativt i krydsfeltet mellem borger, forvaltning og politikere
Undervisnings- og arbejdsformer: Hackathon/ innovationscamp. 4 dages intensiv arbejde med en case stillet af en ekstern opdragsgiver samt udvikling af en efterfølgende messe, hvor de studerende præsenterede deres løsningsforslag for den eksterne opdragsgiver på hver deres messestand.
Første dag består af oplæg og mulighed for diskussion med en række forskellige praktikere omkring casen (Aarhus Kommune som Demensvenlig by)
Anden dag omhandler analyse og første løsningsforslag.
Tredje dag videreudvikling af løsningsforslag samt bud på, hvordan det pågældende forslag kan implementeres i praksis
Fjerde dag præsenteres projektet på en messe.
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Arbejdsformen er valgt for at studerende kan afprøve deres viden og færdigheder fra hele grundforløbet på administrationsbacheloruddannelsen på en virkelig case. De studerende modtog hver dag en ramme for, hvad de skulle nå i løbet af den pågældende dag, og der blev stillet krav til såvel viden som analytiske og innovative evner.
Periode2016 → …
Sted for afholdelseAarhus Kommune, Danmark