Voksenunderviseruddannelsen

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: - at de studerende opnår indsigt i voksenpædagogisk praksis og teori
  - at de studerende erhverver forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle voksenundervisning og anden voksenpædagogisk virksomhed under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge
  - at de studerendes personlige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold, gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer og gennem medansvar for undervisningen og
  - at de studerende gennem uddannelsen tilegner sig forudsætninger for videre studier inden for voksenpædagogik
  Undervisnings- og arbejdsformer: Selvstudie. kursusforløb og praktik i egen organisation
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Uddannelsen er opbygget som en vekslen mellem kursusperioder, praktik og selvstudier, som tilsammen udgør en læringsmæssig helhed. På den måde er der en god forbindelse mellem uddannelsens teoretiske indhold og erfaringer fra din undervisningspraksis
  Periode2016 → …