Vold og tvang

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerSeminar

  Beskrivelse

  Sundheds- og ældreministeriet fremsatte i januar 2017 et lovforslag om at etablere en række nye, specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, der skulle rumme 150 beboere med ”… med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling, der således lever relativt kaotiske liv med stor ustabilitet” (aftaleteksten). Lovforslaget blev efter massiv kritik trukket tilbage 1. marts 2017, men det politiske behov for at gøre noget særligt i forhold til målgruppen eksisterer stadig, og det er i skrivende stund et åbent spørgsmål, hvor sagen ender. Baggrunden for lovforslaget er de fem drab, der er begået på personale på socialpsykiatriske botilbud og herberg i løbet af de seneste fire år.

  En anden form for magtanvendelse, der har været en del af psykiatrien igennem mange år, er de forskellige muligheder for fysisk tvang, som i dag er hjelmet i psykiatriloven. Hvis en patient er til fare for sig selv eller andre må personalet f.eks. fastholde patienten, fastspænde patienten til en seng med bælte og evt. hånd- og fodremme, eller give patienten en indsprøjtning med medicin. Denne form for magtanvendelse omtales dog sjældent som vold. Der tales i stedet om tvang. Og selv om anvendelsen for nogle af disse voldsformer er for nedadgående, er de dog stadig en integreret del af arbejdet på de psykiatriske afdelinger.

  De to eksempler nævnt her peger på en række af de temaer, som seminaret vil behandle: At magtudøvelser og -handlinger kan italesættes og forstås som vold eller som noget andet – alt efter, hvem der udfører dem og overfor hvem de bliver udført. At det er et resultat af specifikke historiske og sociale processer, at nogle handlinger bliver til og bliver defineret som vold – og at andre ikke bliver det. At vold altid foregår i en specifik situation, et specifikt sted og i en specifik social og/eller institutionel sammenhæng – og at vold derfor altid har relationel, institutionelle og materielle dimensioner, som er bestemmende for, hvilke handlinger, der bliver til vold; hvilke handlinger der ikke bliver det; og hvilke konsekvenser det får for de implicerede.

  I dette seminar vil vi ud fra et historisk, socialt og/eller kulturelt perspektiv stille skarpt på den vold, der foregår i psykiatrien og på socialpsykiatriske institutioner. Dagens oplægsholdere vil belyse vold og håndteringen af den – ud fra videnskabelige perspektiver og på baggrund af praktiske erfaringer.


  Periode16 jun. 2017
  BegivenhedstypeSeminar
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • tvang