Workshop om robotteknologi, udvikling af pædagogiske aktiviteter og læringskoncepter for og med autister: Innovationsworkshop den internationale læreruddannelse (Vordingborg)

Mikala Hansbøl (Underviser), Niels Henrik Helms (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: 1. De studerende opnår kendskab til forskelligartede robotteknologier der udvikles og anvendes som uddannelsesteknologier
  2. De studerende får konkret afsæt for at kunne tænke og arbejde innovativt med at konceptualisere pædagogisk-didaktiske aktiviteter og læringsmuligheder med robotteknologier i undervisningen.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Innovationsworkshop med idegenerering, konceptualisering og præsentation af og respons på koncepter.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Workshoppen faciliteres af to forskere fra UCSJ’s afdeling for Forskning og Innovation, og indgår som led i det praksisnære innovationsprojekt ”Konstellationsdrevne Innovationer”. Projektet er et samarbejde med Autisme Center Vestsjælland, Blue Ocean Robotics A/S, Play Alive A/S og lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne i UCSJ.

  I workshoppen arbejder vi med innovationsprocesser og metodiske kompetencer inden for innovation. Endvidere opnår de studerende kendskab til robotteknologi og uddannelsesmuligheder med fokus på skoler for børn/unge med autismespektrumforstyrrelsesdiagnoser. I workshoppen præsenteres konkrete beskrivelser af lærings- og undervisningssituationer, udfordringer og potentialer i skolehverdage med børn/unge med autisme i alderen 6-18 år. De studerende vil i samarbejde udvikle prototyper og casebeskrivelser til konkrete aktiviteter i forskellige skoler for børn/unge med varierede støttebehov.

  Workshoppens perspektiver for de studerende:
  • Mulighed for indblik i forsknings- og innovationsaktiviteter med fokus på uddannelsesteknologi og autismeområdet.
  • Mulighed for at indgå i arbejdet med udvikling af konkrete aktiviteter til skoler for børn/unge med autisme og derved få inspiration til at deltage i og igangsætte innovative aktiviteter som fx et innovativt bachelorprojekt i samarbejde med samarbejdspartnere som fx Autisme Center Vestsjælland.

  Periode2015 → …

  Emneord

  • robotteknologi
  • pædagogik