Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsmiljøets tema inkluderer arbejdet med mennesker i alle aldersgrupper, hvor pædagoger understøtter menneskers udvikling, trivsel og læring via kreative, æstetiske og fysiske læreprocesser.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde. Derigennem bidrager vi til øget trivsel og læring hos børn, unge og voksne i dagtilbud, skole-/fritidstilbud og på det social- og specialpædagogiske område.

Inden for forskningstemaet beskæftiger vi os med, hvordan pædagogen kan bruge kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde. Vi har bl.a. fokus på, hvilke metoder, der er bedst egnet i en konkret kontekst, og hvordan pædagogen kan rammesætte, lede og evaluere disse metoder, så de i højst mulig grad fremmer læring, udvikling og trivsel hos gruppen og individet.

Programmet ledes af docent Mikkel Snorre Wilms Boysen.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller