Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogrammet digitale læremidler og didaktisk design er optaget af undervisning og uddannelse, der er inddrager eller er understøttet af digitale teknologier. Programmet forsker endvidere i alle former for didaktiske rum, der er digitalt medierede eller udfoldes i kombinationer mellem digitale og fysiske rum. Forskningens fokus lægges på relationer mellem undervisere, de lærende og det fagligt indhold med en ambition om at udvikle viden og forankre metoder, der styrker elevers og studerendes læring gennem arbejdsformer understøttet af digitale teknologier og læremidler. Programmet forsker endvidere i uddannelsesdesign, der baserer sig på digitale relationer mellem en skole/uddannelsesinstitution og dens omverden. Ambitionen er her at udvikle viden og forankre nye innovative uddannelsesmodeller, der giver elever og studerende digital adgang til uddannelse.

Programmet ledes af docent Marianne Riis.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Digitale læringsmiljøer og didaktisk design er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller