Organisationsprofil

Organisationsprofil

Fødevarekvalitet, ernæring og sundhedsfremme kan sammen skabe nye innovative og sunde tiltag med mad og måltider.

Vores ambition er at kombinere viden og faglighed inden for fødevarekvalitet, ernæring og sundhedsfremme for derved at skabe nye innovative og sunde tiltag med mad og måltider. I forskningsmiljøet er der to delindsatser, hvor især krydsfeltet mellem dem bidrager til at indfri ambitioner og målsætninger.

Fødevareinnovation

Formålet er at arbejde målrettet med innovation inden for sunde, bæredygtige fødevarer i nært samarbejde med regionale såvel som nationale fødevareaktører. Råvarekendskab og teknologiforståelse kombineres med viden om ernæring og forbrugere, så vi sammen med virksomheder udvikler produkter og ydelser på en vidensbaseret baggrund.

Vi arbejder tværfagligt med at øge spise- og ernæringsmæssig kvalitet af forskelligartede måltider fremstillet af mad- og ernæringsprofessionelle. Udviklingsarbejdet sker i samarbejde med dem, der tilbereder maden, og med involvering og fokus på målgrupper samt inddragelse af innovationsprocesser.

Sundhedsinnovation

Formålet er at bidrage til livskvalitet gennem sundhed hos raske såvel som syge borgere hele livet. Vi kombinerer vores faglighed inden for generel sundhedsfremme med faglighed inden for ernæring og fødevarekvalitet for derved at øge det enkelte menneskes handlekompetence, og på den måde være med til at gøre en forskel. Dette sker i samarbejde med de relevante aktører, private såvel som offentlige, hvor vi arbejder med mad, kost og ernæringsterapi. 

Programmet ledes af docent Margit Annie Dall Aaslyng

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Fødevare- og sundhedsinnovation er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller