Organisationsprofil

Organisationsprofil

I forskningsmiljøet ‘Fagdidaktik og faglige fællesskaber’ forsker vi i udvikling af fagdidaktikken i alle skolens fag samt i det faglige fællesskab, lærere indgår i, når de underviser. Vi beskæftiger os med forskning, der er relevant og til gavn for regionens skoler og andre aktører med interesse for børn og unges udvikling og læring, og vi fokuserer således på at skabe viden og løsninger, der kan bruges i praksis. For at være relevant for os skal forskningen tage udgangspunkt i de udfordringer, praksis har – store såvel som små.

Forskningsmiljøet har specialiseret sig i at lave evaluering af projekter i både grundskoler og ungdomsuddannelser, hvis du er interesseret i at bruge os til at evaluere dit projekt, så henvend dig gerne for at se vores referencer og høre nærmere.

I vores forskningsmiljø har vi repræsentanter for alle fag, som deltager i en række forskellige projekter. Vi prioriterer højt at sikre bredde og variation i vores arbejde i forhold til de forskellige fag. Vores bevillingsgivere og samarbejdspartnere er dermed også både private fonde og ministerier samt universiteter, andre professionshøjskoler, folkeskoler, ungdomsuddannelser og kommuner.

Forskningsmiljøet ledes af Bettina Buch og Charlotte Krog Skott

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Fagdidaktik og faglige fællesskaber er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller