Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsmiljøet fokuserer på at udvikle viden og indsatser målrettet til at leve et meningsfuldt hverdagsliv trods kronisk og fremadskridende sygdom.

Målet i forskningsmiljøet er at kortlægge, udvikle, implementere og evaluere palliative indsatser med fokus på hverdagslivet. Der fokuseres på forebyggelse og sundhedsfremme samt rehabilitering og palliative indsatser. Indsatserne udvikles og evalueres i tæt samarbejde med den praksis, de er målrettet og inddrager de aktører, som er aftagere af indsatserne, herunder borgere, patienter og pårørende. Indsatserne omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemstillinger og de bliver udviklet i et tæt tværprofessionelt samarbejde samt i samspil med Absalons efter- og videreuddannelse på området.

Forskningsmiljøet samarbejder med forskere på nationale og internationale universiteter samt med regioner, kommuner, almen praksis, den private sektor samt patientforeninger og interesseorganisationer.


Programmet ledes af docent Line Elisabeth Lindahl-Jacobsen.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Hverdagsliv og Sundhed er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller