Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsmiljøet ‘Psykiatri, handicap og psykisk mistrivsel på det sociale område” adresserer socialt arbejde med mennesker, der har psykiatriske, psykiske og psykosociale vanskeligheder.

Ambitionen i forskningsmiljøet er rettet mod at løse aktuelle samfunds- og praksisudfordringer nationalt og regionalt på psykiatri og handicapområdet med børn, unge og voksne inden for det socialfaglige område.

I vores projekter arbejder vi tværfagligt med afsæt i forskellige aktørers (fagprofessionelle, borgere og frivillige) mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov, med henblik på at skabe, formidle og omsætte viden til professions-, uddannelses- og forskningsfeltet.

Vi skaber praksisnære forskningsbidrag til løsningen af aktuelle og presserende regionale og nationale udfordringer inden for det socialfaglige felt og altid i tæt samarbejde med aktører i det sociale felt.

Programmet ledes af docent Cecilie Kolonda Moesby-Jensen 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Psykiatri, handicap og psykisk mistrivsel på det sociale område er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller