Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsmiljøet ‘Psykiatri, handicap og psykisk mistrivsel på det sociale område” adresserer socialt arbejde med mennesker, der har psykiatriske, psykiske og psykosociale vanskeligheder.

Ambitionen i forskningsmiljøet er rettet mod at løse aktuelle samfunds- og praksisudfordringer nationalt og regionalt på psykiatri og handicapområdet med børn, unge og voksne inden for det socialfaglige område.

I vores projekter arbejder vi tværfagligt med afsæt i forskellige aktørers (fagprofessionelle, borgere og frivillige) mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov, med henblik på at skabe, formidle og omsætte viden til professions-, uddannelses- og forskningsfeltet.

Vi skaber praksisnære forskningsbidrag til løsningen af aktuelle og presserende regionale og nationale udfordringer inden for det socialfaglige felt og altid i tæt samarbejde med aktører i det sociale felt.

Programmet ledes af docent Cecilie Kolonda Moesby-Jensen 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Psykiatri, handicap og psykisk mistrivsel på det sociale område er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller