Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsmiljøets ambition er at styrke vidensfeltet rehabilitering og fysioterapeutiske indsatser. Fokus er på rehabilitering og bevægelse for den enkelte borger, såvel individuelt som styrket gennem aktive fællesskaber samt ligeledes på at udvikle og kritisk udfordre den fysioterapeutiske indsats i denne sammenhæng.

Formålet er at skabe viden, der udvikler borgernære indsatser, der understøtter borgere i et aktivt hverdags- og arbejdsliv, gennem udvikling af indsatser inden for akut og sikker diagnosticering, behandling og rehabilitering. I samarbejde med borgeren udvikles indsatser, der fremmer borgerens livskvalitet før, under og efter sygdom eller tilskadekomst. 

Vi fokuserer på at udvikle projekter, der gennem anvendt forskning retter sig mod såvel målgrupper, indsatsformer og strukturelle forhold for professionens praksis samt mod de sundhedspolitiske tiltag, der rammesætter rehabilitering og borgerinddragelse.

Forskningsmiljøet samarbejder med aktører fra universiteter, regioner, kommuner, almen praksis og den private sektor om at udvikle ny, anvendelig og relevant viden, der kan bidrage til at styrke fysioterapi og sundhedsarbejdet for borgere og pårørende samt udvikle sundhedsprofessionelle kompetencer.

Programmet ledes af docent Ernst Albin Hansen

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Rehabilitering og bevægelse er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller